UMK

4 grudnia 2015 | Piotr Paszelke

0

Szlachetna Paczka z WOŚP na WPiSM

Akcje charytatywne mogą łączyć się ponad podziałami. Dowodem na to jest połączenie akcji WOŚP na WPiSM oraz Szlachetnej Paczki. Obie działają na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych już od kilku lat.

Jak doszło do wyjścia poza stereotypowe wyobrażenia o wzajemnych stosunkach między Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz Szlachetną Paczką? Wszystko dzięki wzajemnemu zaangażowaniu w postaci organizatora WOŚP na WPiSM, dr Wojciecha Peszyńskiego oraz organizatora Szlachetnej Paczki na WPiSM, Przemysława Czarnowskiego.

 

Jest to pierwszy raz, gdy współpraca pomiędzy akcjami jest tak ściśle łączona. Już teraz organizatorzy wyrażają chęć ponowienia współpracy w kolejnych latach.

Zdjęcie: © Anna Jankowska

Tagi:
Back to Top ↑