Toruń

9 kwietnia 2015 | Piotr Paszelke

0

Procent na potrzebujących

Mówi się, że podatki są gorsze od śmierci, bo ta trafia się tylko raz. Jednakże nawet płacenie podatków, jakkolwiek mogłoby być nieprzyjemne, niesie ze sobą pewien element na który nikt nie narzeka. Wręcz przeciwnie. Mowa oczywiście o przekazywaniu 1% podatków na określoną organizację.

Jeśli pracujesz na 100% musisz oddać PIT, więc czemu by nie przeznaczyć 1% na jedną z Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to okazja na realne udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi. Wśród wielu widniejących na liście stowarzyszeń i fundacji są te mniej i bardziej znane. Wśród mniej znanych należałoby wspomnieć o Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym.

„Towarzystwo pomocy głuchoniewidomym to ogólnopolska organizacja, która działa na terenie całej Polski. Jedna z takich jednostek, oddziałów tej organizacji znajduje się w Bydgoszczy.” – o Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym mówi działaczka organizacji, Marta Kostecka

Nie tylko te mniej znane organizacje potrzebują wsparcia. Wspomnieć  należy też o jednej z lepiej znanych organizacji, a mianowicie o Fundacji Mam Marzenie.

„Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci, które zostały obarczone chorobą zagrażającą życiu.”– mówi koordynator bydgoskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie, Marek Nalewalski.

Inną organizacją, o której wsparciu warto pomyśleć jest stowarzyszenie Razem, które zajmuje się pomocą ludziom z HIV, AIDS oraz ich rodzinom.

„Mamy swoje biuro na ulicy Jęczmiennej 14 w Toruniu. Trzy razy w tygodniu mamy tam swoje dyżury. Może przyjść każdy, który w jakiś sposób jest dotknięty problemem HIV, AIDS, bądź członek jego rodziny.” – mówi Artur Muras, pracownik stowarzyszenia Razem.

Pamiętać jednak należy, że każda z Organizacji Pożytku Publicznego zasługuje na wsparcie. A przy wyborze tej, którą chcemy wspierać, warto przyjrzeć się temu, co dana organizacja będzie mogła dzięki temu dokonać.
PIT należy oddać do końca kwietnia, więc pozostało niewiele czasu. Wszystkie numery KRS poszczególnych organizacji można znaleźć na stronie jedenprocent.pl

Materiał: Piotr Michalczewski

zdjęcie: jedenprocent.pl

Tagi:
Back to Top ↑