Radio Sfera UMK

Gramy swoje, po studencku!

10 lat Collegium Medicum!

Mija 10 lat od połączenia UMK z bydgoską Akademią Medyczną.

Z okazji 10 rocznicy połączenia uczelni w Bydgoszczy odbyło się dziś uroczyste posiedzenie Senatu UMK. W programie posiedzenia znalazły się wystąpienia okolicznościowe, przekazanie nagród Rektora UMK oraz wykład prof. Bronisława Grzegorzewskiego. O jubileuszu mówi recznik UMK – dr hab. Marcin Czyżniewski.

Z okazji jubileuszu powstania Collegium Medicum UMK Program Absolwent UMK przygotował niespodziankę dla absolwentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Osoby, które ukończyły studia przed połączeniem uczelni, mogą przystąpić do Programu „Absolwent UMK” i otrzymać Kartę Absolwenta UMK.

Materiał Jakuba Osmańskiego

Zdjęcie: Andrzej Romański (CPII UMK)

Posted in UMK