Patronat

4 października 2013 | Ewa Augustyniak

0

II Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Toruniu.

Tematyka Konferencji koncentrować będzie się na zamówieniach publicznych. Omawiane kwestie dotyczyć będą zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówień sektorowych, zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym oraz koncesjami na roboty budowlane i usługi. Wśród poruszonych tematów pojawi się również system zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Głównym wątkiem będą współczesne problemy zamówień publicznych.

Celem Konferencji jest stworzenie okazji dla studentów wszystkich uczelni do uczestnictwa w wydarzeniu, skupiającym specjalistów z branży zamówień publicznych z całej Polski. Projekt umożliwia także wzięcie czynnego udziału w dyskusji na temat bieżącej sytuacji i problemów tego działu. Wydarzenie ma stanowić forum wymiany doświadczeń, pomysłów i postulatów praktyków, przedstawicieli instytucji państwowych, pracowników naukowych i studentów.

W ramach Konferencji zorganizowany został Konkurs na Wystąpienie. Autorzy najlepszych i najciekawszych tematów wezmą udział w Konferencji w roli prelegentów.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala Prorektor UMK
ds. Studenckich.

Szczegóły konferencji oraz program można znaleźć tutu.

Tagi:
Back to Top ↑