UMK

1 października 2013 | Radio Sfera

0

Elitarny Wydział Humanistyczny UMK

Wydział Humanistyczny UMK znalazł się w gronie 37 najlepszych jednostek naukowych w Polsce i otrzymał najwyższą kategorię „A+”. – 37 wyróżnionych tą kategorią jednostek to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie – czytamy w komunikacie minister nauki prof. Barbary Kudryckiej.

Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.

ZOBACZ: Wykaz kategorii jednostek naukowych

Jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

Do ogłoszonych w poniedziałek wyników odniósł się podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Filharmonii Pomorskiej rektor UMK prof. Andrzej Tretyn. – Stale zapewniamy najwyższy poziom badań naukowych. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy ogłoszone wczoraj wyniki kategoryzacji naukowej. Na 17 naszych wydziałów – 11 uzyskało kategorię „A”, 6 kategorię „B”. Jeden Wydział Humanistyczny uzyskał kategorią najwyższą – „A+” – mówił w wystąpieniu.

W grupie „nauki humanistyczne i społeczne” Wydział Humanistyczny otrzymał kategorię „A+”. Wydziały Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych Teologiczny kategorię „A”, natomiast Wydziały Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filologiczny, Prawa i Administracji kategorię „B”.

W grupie „nauki o życiu” Wydziały Farmaceutyczny i LekarskI CM UMK w Bydgoszczy uzyskały kategorię „A”; Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Zdrowiu, Nauk o Ziemi otrzymały kategorię „B”.

Wydziały Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki w grupie „nauk ścisłych i inżynierskich” otrzymały kategorię „A”.

Kategorię „A” otrzymał także Wydział Sztuk Pięknych UMK w grupie „nauk o sztuce i twórczości artystycznej”.

Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii „A+”, „A”, „B”, „C” pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych – wyjaśnia w komunikacie MNiSW prof. Maciej Zabel, przewodniczący KEJN. Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię.

Jak podkreśla przewodniczący KEJN: ” Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Kategorię „A+” uzyskała elita naukowa, a dla kategorii „C” to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację”.

Ogromne znaczenie ma fakt, że to znani, o wysokim dorobku naukowym uczeni podjęli się oceny potencjału wszystkich instytucji – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. – Dali tym samym wyraźny sygnał, iż najwyższej próby jakość badań naukowych zasługuje na wyższe finansowanie i nie może być przyzwolenia środowiska naukowego na dotowanie bylejakości z publicznych środków. Taka filozofia finansowania nauki motywuje do osiągania coraz lepszych wyników – dodaje w komunikacie minister.

Szczegółowe informacje o przyznanych kategoriach są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Wizytówki polskiej nauki (komunikat ze strony MNiSW)
Zdjęcie: Collegium Minus – siedziba Wydziału Humanistycznego. Autor: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi:
Back to Top ↑