UMK

25 września 2013 | Radio Sfera

0

Inauguracja roku akademickiego w Bydgoszczy

W związku z pracami modernizacyjnymi w Auli UMK, które rozpoczną się w połowie października, uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 rozpocznie się 1 października  o godz. 11:00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Dwie godziny wcześniej Senat UMK złoży kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rektor UMK: Inauguracja kolejnego roku akademickiego w Bydgoszczy

Autokary do Bydgoszczy odjadą spod Auli UMK (ul. Gagarina 11 w Toruniu) o godz. 9:30.

Osoby zainteresowane przejazdem do Filharmonii Pomorskiej (ul. A. Szwalbego 6 w Bydgoszczy) są proszone o dokonanie rezerwacji w Biurze Rektora (tel. 56 611 42 30) do 27 września.

Podczas tegorocznej inauguracji tytuł doktora honoris causa UMK otrzyma prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która od 2004 roku (pod nazwą Collegium Medicum) jest częścią UMK. Prof. Mackiewicz wygłosi wykład pt. „Moja chirurgiczna droga. Wyzwania współczesnej chirurgii”.

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz urodził się na Litwie. Studia lekarskie ukończył w roku 1955 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Śremie w Szpitalu Powiatowym, a następnie w I Klinice Chirurgicznej AM w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Stanisława Nowickiego i prof. Adama Piskorza zdobywał specjalizację z chirurgii ogólnej.Stopień doktora medycyny uzyskał w roku 1964, a doktora habilitowanego w roku 1977 na Wydziale Lekarskim w Poznaniu. Od 1977 roku został pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku, obejmując kierownictwo Kliniki Chirurgii w Bydgoszczy. W 1984 roku został pracownikiem Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Bydgoszczy.

W latach 1983-1984 był prezesem Sekcji Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Naczyń TCHP, a w latach 1997-1999 prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz organizatorem Kongresu Chirurgów Polskich w Bydgoszczy. Jest założycielem i wieloletnim prezesem Polsko- Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego. Profesor jest promotorem 24 prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji oraz autorem 250 prac naukowych. Emerytowany profesor Od 2001 roku na emeryturze. Obecnie jest zatrudniony w Colllegium Medicum UMK w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w II Katedrze Kardiologii, w Zakładzie Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w Bydgoszczy. Jest Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, College Francais de Pathologie Vasculaire. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Odznaką Gloria Medicinae. Całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwojowi chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

2 października o godz. 19:00 w Kościele Akademickim pw. Św. Ducha (ul. Piekary 24 w Toruniu) zostanie odprawiona Msza św. w intencji roku akademickiego 2013/2014.

Biogram: CPiI UMK
Zdjęcie: Rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 w Auli UMK. Autor: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi: , ,
Back to Top ↑