UMK

16 września 2013 | Radio Sfera

0

Kolokwium z rzecznikiem praw obywatelskich

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, weźmie udział w kolokwium polsko-niemieckim, które odbędzie się w dniach 18-20 września na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Tematem obrad będzie przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Będzie to 18. tego typu spotkanie prawników z Polski i Niemiec, którzy zajmują się prawem administracyjnym. Tradycja organizacji Kolokwium sięga 1978 roku. Naukowcy spotykają się regularnie (na zmianę w Polsce i Niemczech), aby podyskutować
o bieżących problemach nauki prawa administracyjnego. Do tej pory kolokwia miały miejsce m.in. na Uniwersytetach: w Krakowie, Tübingen, Poznaniu, Katowicach, Jenie i Freiburgu. Ostatnio (w 2011 r.) uczestnicy Kolokwium gościli na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w niemieckim Greifswaldzie.

Tegoroczne Kolokwium zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego UMK po kierownictwem dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UMK. Prelegenci z najlepszych polskich i niemieckich uniwersytetów (m.in. prof. Hartmut Maurer z Uniwersytetu w Konstancji, prof. Michael Fehling z Bucerius Law School w Hamburgu, prof. Krystian Ziemski z UAM w Poznaniu, prof. Marcin Kaminski z UJ) będą debatować o problemach realizacji zadań publicznych przez sektor prywatny oraz zastanawiać się, w jakim zakresie prawo publiczne i prawo prywatne są konkurującymi, a w jakim uzupełniającymi się założeniami regulacyjnymi, a także jakie znaczenie ma prawo publiczne w orzecznictwie sądów cywilnych. Każdy temat zostanie przedstawiony zarówno z polskiej, jak i niemieckiej perspektywy.

Początek Kolokwium w czwartek, 19 września o godz. 11:30 w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu. Obrady będą odbywały się wyłącznie w języku niemieckim i nie będą tłumaczone. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty.

Program

Przedsięwzięciu patronują m.in. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, Prezydent Miasta Torunia oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych. W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się również studenci Wydziału prawników, w tym Samorząd Studencki oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego.

Źródło: CPiI UMK

Tagi:
Back to Top ↑