Toruń

29 sierpnia 2013 | Radio Sfera

0

Marszałek funduje stypendia doktorantom

W październiku ruszy nabór do kolejnej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”. Młodzi naukowcy mogą liczyć na stypendia od 3 do 5 tys. złotych.

W 2013 roku rusza piąta edycja projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie ze szkołami wyższymi z regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przewidziano dwa naboru wniosków, na rok akademicki 2013/2014 oraz 2014/2015.

„Krok w przyszłość” to jeden z naszych dwóch sztandarowych projektów stypendialnych skierowanych na wspieranie rozwoju edukacji i kariery naukowej młodych mieszkańców regionu. Oprócz doktorantów, stypendia otrzymują też uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni na start” – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.

W tym roku zmianie uległy kryteria naboru oraz zasady oceny wniosków. Wśród obecnych kryteriów znalazły się:

  • posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
  • posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW),
  • współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem,
  • realizowanie doktoratu w jednej z dyscyplin naukowych wymienionych w regulaminie projektu,
  • opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem na dany rok akademicki, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora oraz przedstawiciela przedsiębiorcy.

W jednym roku akademickim zaplanowano wypłatę stypendiów dla 50 osób, w wysokości do 3 tysięcy złotych lub do 5 tysięcy złotych miesięcznie (ostateczna wysokość uzależniona jest od wysokości innych pobieranych stypendiów):

  • do 5 tysięcy złotych miesięcznie dla pięciu osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów i zostaną zarekomendowane przez komisję stypendialną,
  • do 3 tysięcy złotych miesięcznie dla pozostałych stypendystów.

Nabór wniosków w roku akademickim 2013/2014 zaplanowany został na 1-18 października.

Stypendia wypłacane będą w dwóch transzach. Stypendysta zobowiązany będzie do prezentacji zrealizowanych działań, wykazanych w przedłożonym wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium harmonogramie pracy naukowej, przed komisją stypendialną (kolejno za I i II semestr). Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji stypendialnej wypłacone zostanie stypendium odpowiednio w marcu i październiku 2014 roku.

Regulamin przyznawania stypendiów „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”

Strona projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”

Tagi: ,
Back to Top ↑