UMK

26 sierpnia 2013 | Radio Sfera

0

Odszedł wybitny znawca epoki saskiej

Zmarł prof. Jacek Staszewski, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK, wybitny znawca epoki saskiej. Trzeciego września skończyłby 80 lat.

Jacek Staszewski urodził się w 1933 r. w Płocku. W 1955 r. ukończył studia historyczne na UMK. Był uczniem prof. Witolda Łukaszewicza, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską i doktorską (obronioną w 1963 r.). Habilitację uzyskał w 1971 r., a tytuł naukowy profesora w 1989.

Pracę na UMK rozpoczął tuż po studiach, z toruńskim Uniwersytetem związany był do 2006 r. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Humanistycznego (1972–1975) i dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki (1978–1980). Kierował Zakładem Historii Powszechnej i Polski XVI-XVIII w., a później Zakładem Historii Nowożytnej w Instytucie Historii i Archiwistyki.

Profesor Staszewski był jednym z najwybitniejszych znawców epoki saskiej, biografem Augusta II Mocnego i Augusta III. Powszechnie uważa się, że to właśnie prace Profesora zmieniły niekorzystny wizerunek tamtych czasów w Polsce, dowodząc, że panowanie Wettynów na naszym tronie było czasem odrodzenia życia kulturalnego i intelektualnego. Profesor był jednym z założycieli Towarzystwa Polska–Saksonia. W latach 1991–1997 był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Jacek Staszewski mocno angażował się w życie społeczne Torunia. Był jednym z założycieli Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, członkiem i przewodniczącym Rady Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia oraz członkiem Rady Naukowej Muzeum Okręgowego. W 2003 r. otrzymał Honorowy Medal „Thorunium”.

Pogrzeb prof. Jacka Staszewskiego odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia.

Zdjęcie: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi:
Back to Top ↑