UMK

20 sierpnia 2013 | Radio Sfera

0

Prawo o szkolnictwie wyższym na konferencji

Regulacje prawne, które bezpośrednio oddziałują na efektywność nauki i szkolnictwa wyższego, będą przedmiotem konferencji „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”. Spotkanie odbędzie się w Toruniu od 16 do 17 września br.

Akty prawne stanowią efekt końcowy pewnych prac i dlatego też konferencja powinna pełnić – zdaniem organizatorów – rolę interdyscyplinarnego forum. – Zakładamy, że takie forum będzie miejscem prezentacji wyników badań dla prawników, jak również: pedagogów, socjologów, historyków, ekonomistów, administratywistów, a także osób zajmujących się polityką publiczną oraz zarządzaniem, dla których tytułowa nauka i szkolnictwo wyższe stanowią istotny obszar zainteresowań naukowych – mówi Jacek Pakuła, organizator konferencji.

Konferencja to także miejsce na spotkanie z praktykami, którzy na co dzień stosują przyjęte rozwiązania prawne. Stąd obok sędziów sądów administracyjnych i powszechnych pożądany jest udział pracowników administracji uczelni oraz urzędów administracji publicznej, czy adwokatów.

Jedynym wymogiem jest, aby zgłaszane tematy miały oryginalny charakter i wnosiły istotny wkład do refleksji na temat współczesnych problemów szeroko pojętej nauki i szkolnictwa wyższego – wyjaśnia Jacek Pakuła.

Rejestracja i zgłaszanie propozycji wystąpić trwa do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji: www.fpm.umk.pl.

To druga edycja konferencji poświęconej zagadnieniom prawnym w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsze spotkanie odbyło się w ubiegłym roku. Zgromadziło niemalże 70 uczestników-studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych z całej Polski. Wygłoszono prawie 40 referatów.

Tagi:
Back to Top ↑