UMK

20 lutego 2013 | Bartosz Chodorowski

0

Szukanie prawdy dewizą UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika od minionego wtorku ma dewizę. Nawiązuje ona do słów, jakie Kopernik zawarł w liście do papieża Pawła III.Ogłosił ją podczas uroczystości Święta Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor UMK. 
„A lubom przekonany, że wyobrażenia i pomysły uczonych, często się różnią od sądu pospólstwa, dlatego że usiłowaniem ich jest dochodzić prawdy we wszystkich rzeczach, o ile tego rozumowi ludzkiemu dozwolił Stwórca, sądzę przecież, że zdań z prawdą sprzecznych unikać należy.” Tak Mikołaj Kopernik wyjaśniał Pawłowi III swoją decyzję opublikowania teorii heliocentrycznej. List włączony został później przez wydawcę do dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”.

Te słowa stały się podstawą dewizy UMK, która brzmi: „Veritas in omnibus quaerenda est” (We wszystkim szukać prawdy).

– Te słowa będą odtąd towarzyszyć pracownikom i studentom jako wskazówka w ich codziennej pracy i podpowiedź w towarzyszących im wątpliwościach – mówił rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn ogłaszając dewizę podczas Święta Uczelni.

Dewiza to zwyczaj wielu uniwersytetów na całym świecie. Miał ją także Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, którego pracownicy współtworzyli toruńską uczelnie. Była fragmentem inskrypcji umieszczonej na dziedzińcu Poczobutta przy Obserwatorium Astronomicznym i brzmiała: Hinc itur ad astra (Stąd idzie się do gwiazd).

Źródło: Centrum Promocji i Informacji UMK
Back to Top ↑