UMK

7 czerwca 2013 | Radio Sfera

0

„Uznaniowi” adiunkci. Niezadowolenie po podwyżkach

„Radio Sfera” dotarło do maila, w którym część adiunktów ze stopniem doktora nie zgadza się ze sposobem realizacji podwyżek w tej grupie w drugim etapie wzrostu wynagrodzeń w UMK. I pyta: czy przy podwyżkach uznaniowych profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni są tak samo oceniani jak adiunkci?

Adiunkci i starsi wykładowcy posiadający stopień doktora w drugim etapie zwiększania wynagrodzeń zostali objęci wyłącznie podwyżkami uznaniowymi w wysokości 100 zł brutto. Decyzja o jej przyznaniu leży w gestii dziekanów. Według władz uczelni mają być one wyróżnieniem dla najlepszych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na tych stanowiskach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Znamy wysokość podwyżek na UMK

Takie rozwiązanie nie podoba się jednak części adiunktów. Jak pisze autorka maila: „Jak wiele innych osób uważam, że nawet jeśli formalnie nie da się tej decyzji zmienić, nie można jej pozostawić bez żadnej reakcji. Jestem przekonana, że przyjęcie takiego rozwiązania bez żadnego odzewu z naszej strony, oznacza sygnał, że przy kolejnych tego typu decyzjach, będzie można z adiunktami zrobić cokolwiek, bo i tak wszystko przyjmą w »cichości serca«.

Przypominamy, że w pierwszym etapie regulacji od 1 stycznia br. wysokość minimalnych stawek dla adiunktów i starszych wykładowców ze stopniem doktora wyniosły średnio (odpowiednio) 215 i 207 zł brutto. Według danych zawartych w porozumieniu władz rektorskich ze związkami zawodowymi w UMK zasadnicze wynagrodzenie tych dwóch grup wynosi 3 205 zł. Jak wskazano w porozumieniu to wynagrodzenie jest otrzymywane niezależnie od wyników pracy. Zwrócono uwagę na trzy sytuacje:

  1. 1. pracę przez pierwszy miesiąc na ww. stanowiskach;
  2. 2. słabą ocenę okresową i brak perspektyw na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, co powinno wiązać się ze zwolnieniem pracownika;
  3. 3. krótki okres od uzyskania habilitacji lub wyróżnianie się w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W myśl porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, te trzy sytuacje i wysokość otrzymywanego obecnie wynagrodzenia, postanowiono przyznać adiunktom i starszym wykładowcom ze stopniem doktora wyłącznie podwyżkę uznaniową. Sytuacja ta dotyczy 661 osób zatrudnionych w UMK na tych stanowiskach.

Adiunkt ze stopniem doktora: „Na Wydziale Humanistycznym zasygnalizowano, że uznaniowe podwyżki zostaną przyznane wedle zasług naukowych danego adiunkta dla jego wydziału i jego dorobku. Warto by zadać pytanie, czy w ten sam sposób „uznaniowość” będzie rozumiana w odniesieniu do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.”

To rozwiązanie nie podoba się autorce listu, która zwraca uwagę, że podwyżka uznaniowa dla adiunktów i starszych wykładowców ze stopniem doktora jest uzależniona od „zasług naukowych danego adiunkta dla jego wydziału i jego dorobku.”. I pyta: „czy w ten sam sposób »uznaniowość« będzie rozumiana w odniesieniu do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.”

Aby omówić zaistniałą sytuację adiunkci z Wydziału Humanistycznego i Filologicznego spotkali się w poniedziałek w Collegium Maius. Przybyło kilkadziesiąt osób. Zebrani nie chcieli jednak rozmawiać z Radiem Sfera, stwierdzając, że „nie chcą komunikować się z rektoratem poprzez media, a za pośrednictwem dróg dostępnych w ramach uniwersytetu”. Wstępnie zaplanowano również kolejne spotkanie, ale bez podania konkretnego terminu.

Władze uczelni istniejącą sytuację tłumaczą poprzez związek między awansem naukowym i wzrostem wynagrodzenia. Gdy magister uzyskuje stopień doktora otrzymuje automatycznie ok. 1200 zł podwyżki. Gdy zrobi habilitację otrzyma jedną trzecią tego, co wcześniej. Według władz istnotniejsze dla rozwoju naukowego jest uzyskanie habilitacji.

Zdjęcie: www.sxc.hu. Autor: Ale_Paiva.

Tagi:
Back to Top ↑