UMK pieniądze na umk

6 czerwca 2013 | Bartosz Chodorowski

0

Znamy wysokość podwyżek na UMK

Średnio 286zł miesięcznie na etat otrzymają nauczyciele akademiccy w ramach II etapu regulacji płac. Podwyżki zostały podzielone na dwie części: obligatoryjną i uznaniową. Pieniądze z wyrównaniem od początku roku zaczną wpływać na konta pracowników UMK od 1 lipca.

W liście do pracowników uniwersytetu rektor prof. Andrzej Tretyn podał, że część podwyżek będzie obligatoryjna, a reszta będzie miała charakter uznaniowy. Tę otrzymają pracownicy najbardziej zaangażowani w działalność jednostek. Jednak, jak wynika z porozumienia między Rektorem UMK a związkami zawodowymi nie wszyscy skorzystają także z obligatoryjnej podwyżki płac.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze podwyżki uznano, że adiunkci i starsi wykładowcy ze stopniem doktora będą mogli otrzymać jedynie 100 zł kwoty uznaniowej i nie otrzymają żadnych pieniędzy z obligatoryjnej.

Najwięcej z kwoty otrzymanej na podwyżki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają profesorowie zwyczajni: średnio 760 zł, a najmniej właśnie adiunkci i wykładowcy ze stopniem  doktora – 100 zł.

Zróżnicowano również wysokości podwyżek pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi. Tych podzielono na 3 grupy, ponieważ ciężko porównać pracę referenta, technika, wysokokwalifikowanych informatyków, czy kierowników jednostek administracyjnych. Ci w zależności od grupy otrzymają od 100 do 200 złotych dodatkowych środków (licząc z podwyżką uznaniową).

Podwyżki obejmą łącznie 1421 pracowników naukowych oraz 1355 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.Wzrost wynagrodzeń jest wynikiem zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe przez Ministerstwo Nauki. W skali kraju na ten cel przekazano 907 milionów złotych.

Czekamy na opinie i komentarze o podwyżkach na naszej uczelni: kontakt@sfera.umk.pl.

Tagi:
Back to Top ↑