News Narodowy program rozwoju humanistyki

22 maja 2013 | Radio Sfera

0

80 milionów na humanistykę

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła kolejną edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Już blisko 200 mln zł przyznano humanistom na badania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W III edycji konkursów NPRH resort nauki przeznacza kolejne 80 mln zł. Część tej kwoty trafi do młodych humanistów, którym łatwiej będzie się starać o dofinansowanie badań. Ustanowiono bowiem nowe, bardziej przejrzyste i przyjazne dla rozwoju karier młodych uczonych zasady.

„Każdy doktorant będzie mógł wystąpić o grant na sfinansowanie swojego autorskiego projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mam nadzieję, że wprowadzenie tej zasady zachęci wielu młodych uczonych do ubiegania się o granty” – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkursy ogłaszane w ramach NPRH skierowane są m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (moduł badawczy 1.1) oraz polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej (moduł badawczy 1.2). Trzeci konkurs dedykowany jest zaś młodym humanistom (moduł 2.1).

W tegorocznej edycji NPRH pojawiły się nowe rozwiązania, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia. Jedną z wprowadzonych zmian jest podniesienie maksymalnej wysokości kosztów pośrednich – do 20 % (poprzednio 10 %). W module wspierającym młodych humanistów wprowadzono zasadę, że każdy, kto otworzy przewód doktorski może ubiegać się o finansowanie w ramach NPRH i zostać kierownikiem projektu.

Już niebawem zostanie ogłoszony konkurs w module upowszechniającym wyniki polskich badań humanistycznych w świecie (moduł 3 NPRH).

Szczegółowe informacje i formularze do pobrania na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

Tagi: ,
Back to Top ↑