UMK

17 maja 2013 | Radio Sfera

0

Kazachstan bliżej Torunia

„Bez wymiany międzynarodowej, bez rozszerzania jej na obszary pozaeuropejskie, nie ma mowy o tym, żeby studenci porządnie rozumieli współczesny świat.” Tak podsumował zawarcie umowy o współpracę między Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych a kazachskim Uniwersytetem Narodowym w Ałma-Acie prof. Roman Backer.

Dziekan wydziału wskazał także jakie korzyści dla studentów i uniwersytetu płyną z podpisanego porozumienia.

O tym dlaczego na zawarcie porozumienia zdecydowała się strona kazachska mówi prof. Niyazgulowa Aigul, przedstawicielka Uniwersytetu Narodowego w Kazachstanie.

„Współpraca międzynarodowa zawsze przynosi efekty synergetyczne, a więc możliwość uzyskiwania o wiele większych korzyści niż wynika to z oddzielnej pracy indywidualnych, zarówno naukowców jak i uczelni” Prof. Roman Backer, dziekan wydziału PiSM

„Bardzo ważną sprawą przy ocenie wszelkich uczeni, jest ich umiędzynarodowienie, dlatego staramy się abyśmy mieli jak najwięcej studentów zagranicznych, a Kazachstan jest bardzo ważnym regionem.” Tak o powodach podpisania umowy właśnie z Kazachstanem mówi prof. Włodzisław Duch prorektor ds. badań naukowych i informatyzacji.

O zaletach współpracy międzynarodowej i kierunkach, które najbardziej skorzystają na podpisanej umowie mówi prof. Roman Backer.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych ma podpisane umowy dotyczące wymiany studenckiej z blisko pięćdziesięcioma uczelniami wyższymi na całym świecie.

Tagi:
Back to Top ↑