Toruń Test języka angielskiego w Toruniu

21 maja 2013 | Radio Sfera

0

Let’s check your English – czyli Wielki Test Języka Angielskiego

Szacuje się , że około 1,5 miliarda ludzi opanowało, bądź uczy się i używa języka angielskiego. Dla ponad 500 milionów w 56 krajach jest to język ojczysty. A jak ze znajomością angielskiego jest wśród Polaków? Przekonamy się o tym 9 czerwca, kiedy to Polacy po raz drugi zmierzą się z Wielkim Testem Języka Angielskiego.

Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolska akcja, której celem jest sprawdzenie znajomości tego języka wśród Polaków oraz promowanie konieczności kształcenia języka angielskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 9 czerwca. Wielki Test Języka Angielskiego w Toruniu organizuje szkoła językowa Mr. Rabbit. Jak mówi Wojciech Spirewski lokalny koordynator wydarzenia: „Uczestnicy zmierzą się z pytaniami, ułożonymi przez metodyków z wydawnictwa Mcmillan. Test jest skierowany do wszystkich mieszkańców Torunia powyżej 8. go roku życia”

Wielki Test Języka Angielskiego oprócz sprawdzenia znajomości języka wśród Polaków ma na celu integrację mieszkańców oraz pokazanie, że nauka języka angielskiego może mieć również formę zabawy.

Celem Testu jest także uczulić Polaków na konieczność zaznajomienia się z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), który stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, uczących się danego języka. Oprócz wielu korzyści na uczestników czekają upominki oraz atrakcyjne nagrody (m.in. książki oraz kurs języka angielskiego).

Wielki Test Języka Angielskiego jest również okazją do zastanowienie się nad znajomością języków obcych wśród Polaków. Z badania CBOS z 2012 roku wynika, że co drugi dorosły Polak potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku , a odsetek osób posiadających tę umiejętność systematycznie rośnie. Niezmiennie najbardziej popularne wśród Polaków języki obce to angielski (30 proc.) i rosyjski (19 proc.), przy czym o ile do 2006 roku najczęściej wykazywano znajomość języka rosyjskiego, o tyle w ostatnich latach prym wiedzie język angielski. Jak mówi Wojciech Spirewski: „Okazuje się, że Polacy całkiem dobrze znają angielski. Jeżeli jedziemy do krajów zachodnich ten poziom językowy wcale już nie jest o wiele niższy w Polsce, niż jak to było kiedyś”.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.torun.znaangielski.pl. Wielki test języka angielskiego odbędzie się również w 49 innych miastach, m.in. w Olsztynie, Łodzi, Płocku, Warszawie, Wrocławiu i Częstochowie.

Zdjęcie: sxc.hu.

Tagi:
Back to Top ↑