UMK

15 maja 2013 | Radio Sfera

0

Jak działają samorządy?

17 maja rozpocznie się dwudniowy LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Weźmie w nim udział ponad 120 naukowców.

Konferencja jest poświęcona „Samorządom w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.” i będzie dotyczyć, m.in. nowych tendencji w funkcjonowaniu samorządu lokalnego, problemów samorządów zawodowych (przede wszystkim prawniczych) oraz ich umiejscowienia w konstytucji. Nie zabraknie również tematów związanych z problematyką samorządową w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz: Program Zjazdu

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Paweł Sarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Bałaban i dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US (obaj z Uniwersytetu Szczecińskiego), dr hab. Wojciech Orłowski z Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie, dr Anna Rytel-Warzocha i dr Piotr Uziębło (oboje z Uniwersytetu Gdańskiego), dr Ryszard Krawczyk z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Aleksandra Kustra z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Obrady będą odbywać się w Hotelu Filmar w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45. Rozpoczną się w piątek 17 maja o godz. 10:00.

Warto podkreślić, że prawo konstytucyjne jest jedyną dziedziną w naukach prawnych organizującą doroczne Zjazdy bez jakiejkolwiek przerwy od 55 lat. „Ojcami założycielami” Zjazdów byli profesorowie Kazimierz Biskupski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Andrzej Mycielski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Andrzej Burda z Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie.

Honorowy Patronat nad LV Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego objęli prezydent Torunia, Michał Zaleski; rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK.

Źródło: CPiI UMK
Zdjęcie: Katedra Prawa Konstytucyjnego

 

Tagi:
Back to Top ↑