UMK

10 maja 2013 | Radio Sfera

0

UMK „na piątkę”

Nasz uniwersytet utrzymał 5. miejsce w kategorii uniwersytetów w rankingu miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

W czternastej edycji „Rankingu Szkół Wyższych” oceniono 219 polskich uczelni (83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W zestawieniu uczelni akademickich nasza uczelnia uplasowała się na 9. pozycji. Ze wszystkich uczelni znajdujących się w tym rankingu mieliśmy jeden z najniższych wskaźników umiędzynarodowienia. Wyprzedziły nas tradycyjnie uniwersytety: Jagielloński, Warszawski, Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski. W tym zestawieniu znalazły się wyżej trzy uczelnie politechniczne i poznański Uniwersytet Medyczny.

Za UMK znalazły się m.in. Szkoła Główna Handlowa, uniwersytety medyczne w Warszawie i Gdańsku.

ZOBACZ: Ranking uczelni akademickich

Zdaniem prof. dr hab. Andrzeja Sokali, prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej, to bardzo dobre miejsce. I władze uczelni będą chciały, aby w przyszłorocznym rankingu pozycja UMK była wyższa.

Zestawienie „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” uznawane jest za najważniejszy ranking szkół wyższych w Polsce.

O miejscu poszczególnych uczelni decydują m.in. jakość kształcenia, potencjał naukowy i kwalifikacje kadry, oceny parametryczne wydziałów, zaplecze innowacyjne, warunki studiowania, umiędzynarodowienie, wysokość zdobytych środków zewnętrznych, a także badania opinii pracodawców czy wybory laureatów olimpiad przedmiotowych.

Redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” przygotowały również ranking wybranych kierunków. Kierunki prowadzone na UMK znalazły się w pierwszej dziesiątce trzynastu takich zestawień. Fizyka i astronomia oraz teologia znalazły się wśród trzech najlepszych takich kierunków w Polsce. Na piątym miejscu znaleźć można filologie obce, filologię polską, historię, kulturoznawstwo i dziennikarstwo.

W ostatnim czasie opublikowano dwa rankingi międzynarodowe, w których znalazł się UMK. Pierwszy z nich to doroczny raport Grupy Badawczej Scimago (SIR World Report 2012 Global Ranking) określający pozycję naukową instytucji badawczych ze 106 krajów świata określoną m.in. na podstawie liczby i znaczenia publikacji czy aktywności we współpracy międzynarodowej. UMK zajął 9 miejsce wśród badanych instytucji naukowych w Polsce i 33 w Europie Środkowo-Wschodniej. W ogólnym rankingu obejmującym prawie 2000 instytucji toruńska uczelnia znalazła się na 863 pozycji.

W rankingu URAP przygotowywanym przez Graduate School of Informatics w Ankarze UMK został sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród polskich uczelni wyższych.

Źrodło: CPiI UMK, strona rankingu

Tagi:
Back to Top ↑