Toruń

13 maja 2013 | Radio Sfera

0

Poszukiwani konsultanci

Do końca maja przyjmowane są zgłoszenia do Rady Społecznej do spraw Konsultacji Społecznych.

Zadaniem Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jest doradzanie Radzie Miasta Torunia oraz Prezydentowi Miasta Torunia w sprawach konsultacji oraz opiniowanie tych inicjatyw.

Rada Społeczna ma również opracować katalog dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych oraz aktualizować go stosownie do potrzeb.

W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi dwanaście osób: 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta Torunia, 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia, 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców oraz 3 pracowników Urzędu Miasta Torunia. Członkowie Rady pracują bez wynagrodzenia.
Wyniki naboru będą opublikowane w miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

Szczegółowe informacje o naborze do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych.

Źródło: Serwis internetowy UM Torunia

 

Tagi:
Back to Top ↑