UMK

24 kwietnia 2013 | Paulina Jaskulska

1

20 lat Wydziału Matematyki

W wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 1993 roku powstał wydział Matematyki i Informatyki UMK. Od początku istnienia placówka otrzymuje najwyższą kategorię klasyfikacji jednostek naukowych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych, a jego pracownicy zdobywają liczne granty, wyróżnienia i nagrody. Mówi prof. Sławomir Rybicki, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Prof. Sławomir Rybicki: Myślę, że nasz „okręt” zmierza w dobrym kierunku.

Wydział Matematyki i Informatyki w swojej ofercie ma trzy kierunki studiów. Największym zainteresowaniem cieszy się informatyka, najsilniejsza dydaktycznie, choć najsłabsza naukowo. Tłumaczy prof. Sławomir Rybicki.

Na wydziale funkcjonują również projekty unijne, a jego pracownicy zdobywają liczne granty i środki finansowe ze źródełzewnętrznych. Mówi dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska, prodziekan ds. ogólnych WMiI.

Obecnie na wydziale kształci się 1200 studentów, a zatrudnionych jest 88 nauczycieli akademickich. Jest to jedyny wydział UMK, który współpracuje z członkiem korespondencyjnym PAN, prof. dr hab. Andrzejem Skowrońskim.

Zdjęcie: Andrzej Romański (CPiI UMK)

Tagi:
Back to Top ↑