UMK

19 kwietnia 2013 | Radio Sfera

0

Edukacja o prawach człowieka

19 kwietnia w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UMK odbyła się konferencja poświęcona edukacji o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego. Konferencję zorganizowała Katedra Praw Człowieka działająca na wydziale Prawa i Administracji, z okazji 20 lecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

„Dwudziestolecie Olimpiady jest dobrą okazją do refleksji nad stanem nauczania praw człowieka w polskich  szkołach, uniwersytetach oraz w ramach kształcenia zawodowego.” – mówią organizatorzy

Inicjatorzy konferencji zaproponowali spojrzenie na edukację o prawach człowieka z różnych perspektyw. W sesji pierwszej rozmawiano m. in. o prawach dziecka czy edukacji o prawach człowieka w działalności organizacji pozarządowej.

Kolejny blok poświęcony był perspektywie akademickiej, w której poruszano tematy dotyczące międzynarodowych standardów i współczesnych wyzwań w nauczaniu praw człowieka na poziomie akademickim.

W ostatniej sesji dyskutowano nad edukacją o prawach człowieka w perspektywie kształcenia zawodowego.

Jednym z gości była prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, z którą rozmawialiśmy o problemie łamania praw obywatelskich ukazywanym w mediach, oraz o przykładach łamania takich praw w środowisku akademickim.

Prof. Lipowicz: „Wiele elementów naszego państwa jeszcze nie funkcjonuje tak jak powinno”

Prof. Lipowicz skierowała do studentów UMK apel o to, aby stali się oni ambasadorami Rzecznika Praw Obywatelskich i zachęcała ich do odbywania praktyk w biurze RPO.

Fot. Marcin Malarewicz
Back to Top ↑