UMK

17 kwietnia 2013 | Bartosz Chodorowski

0

5000 zł do wygrania!

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych.

Celem konkursu jest promowanie wśród studentów rynku funduszy inwestycyjnych, którego rola na rynku kapitałowym znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Ogłoszony przez IZFiA konkurs dotyczy prac magisterskich, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 do 30 czerwca b.r.. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca b.r. W tym terminie prace (3 egzemplarze) należy dostarczyć do siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres poczta@izfa.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca grudnia 2013 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowej stronie Izby.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną – 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie www.izfa.pl.

Tagi: ,
Back to Top ↑