UMK

28 maja 2020 | Piotr Lewandowski

0

Sesja jednak w formie zdalnej

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników władze UMK w Toruniu podjęły decyzje o kontynuacji zdalnego nauczania. W formie zdalnej przeprowadzone zostaną również egzaminy zaliczeniowe – ustala zarządzenie rektora z 27 maja.

Nowe postanowienie dotyczy wszystkich programów nauczania oraz zajęć dydaktycznych – włącznie z zajęciami z wychowania fizycznego i języków obcych. Mimo nowej formy realizacji zajęć obowiązuje także dotychczasowy zakres punktów ECTS. Wyjątkami w tej kwestii pozostają jedynie kierunki, dla których rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określono standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych.

Prowadzący mogą samodzielnie określić warunki prowadzenia zajęć i egzaminów. Przeprowadzić je mogą zarówno off-line, jak i on-line, z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania takich jak Moodle, BigBlueButton czy Microsoft Teams. Zobowiązany jest również do niezwłocznego powiadomienia studentów o wybranej formie przeprowadzenia zajęć poprzez pocztę mailową systemu USOS-web.

Zarządzenie przewiduje także różne komplikacje techniczne studentów – prowadzący musi uwzględnić je w planowaniu zajęć i egzaminów. W przypadku otrzymania od studenta informacji o problemach technicznych, prowadzący może ustalić z nim nowe warunki rozliczenia jego pracy. Możliwe będzie także przeprowadzenie zaliczenia w formie tradycyjnej. Rozwiązanie to jest zalecane wyłącznie w skrajnych przypadkach. Przerwane łącze internetowe czy też niespodziewana przerwa w dostawie prądu podczas trwania zdalnego egzaminu mogą poskutkować jego unieważnieniem. Podobnie w wypadku wątpliwości egzaminatora, co do samodzielności przebiegu zaliczenia.

Wyjątkiem zostały objęte zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, które nie zostały zrealizowane lub nie mogą odbyć się z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Te odbędą się na terenie uniwersytetu przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Po 1 czerwca możliwe będzie tam także odbycie konsultacji pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania.

W mocy pozostaje odwołanie wszelkich zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników uniwersytetu i studentów, konferencji, koncertów, wystaw i zawodów sportowych. Zamknięte pozostają Uniwersyteckie Centrum Sportowe oraz Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Do 30 czerwca niedostępny będzie również Hotel Uniwersytecki. Jego otwarcie dla gości planuje się na termin 1 lipca – 30 września.

Dla studentów, którzy powrócą do Torunia w celu odbycia zajęć w formie tradycyjnej, przewiduje się udostępnienie domów studenckich. Konieczne będzie jednak zakwaterowanie w osobnych pokojach – w przypadku zgłoszenia się do jednego pokoju co najmniej dwóch mieszkańców, kierownicy domów studenckich będą mogli skierować mieszkańca do innego pokoju lub domu studenckiego. Mieszkańcy domów studenckich będą mogli liczyć także na proporcjonalne obniżenie opłaty. Studenci, którzy nie będą brali udziału w stacjonarnych zaliczeniach, będą zaś zmuszeni do wykwaterowania się do 7 czerwca.

Zarządzenie porusza także kwestię zaliczeń warunkowych. Studenci wpisani warunkowo na wyższy semestr mogą liczyć na przedłużenie terminów zdania egzaminów do 20 września – również do 20 września mają teraz czas studenci, którzy uzyskali zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obostrzeń epidemiologicznych należy kierować na adres mailowy: koronawirus@umk.pl

[Fot. Andrzej Romański]

 

 

Tagi: , , ,
Back to Top ↑