UMK fot. Andrzej Romański

13 marca 2020 | Michał Kaproń

0

Mamy nowego rektora!

Po ośmiu latach z funkcji Rektora UMK ustępuje prof. Andrzej Tretyn. Zastąpi go dotychczasowy prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzej Sokala.

Rektor-elekt jest z wykształcenia prawnikiem, specjalizuje się w prawie rzymskim. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jest związany od 1974 roku, gdy podjął studia prawnicze na WPiA UMK. Od wielu lat pełni rozmaite funkcje administracyjne, począwszy od kierowania Katedrą Prawa Rzymskiego, przez pełnienie funkcji prodziekana i dziekana WPiA, skończywszy na stanowisku prorektora. Profesor Andrzej Sokala w trakcie swojego przemówienia przed zgromadzeniem elektorów nakreślił swoją wizję funkcjonowania UMK jako uniwersytetu badawczego.

 

Kandydat na rektora bardzo silnie podkreślał, że ma zamiar zwracać uwagę na potrzeby wszystkich grup tworzących wspólnotę uniwersytecką.

 

W trakcie mowy przedwyborczej prof. Andrzej Sokala zwrócił uwagę na potrzebę motywowania pracowników naukowych. Dużą uwagę zwrócił również na grupę pracowników dydaktycznych, której przedstawicieli zapewnił, że jej ranga w stosunku do pracowników naukowych wzrośnie. Pracownicy pionu administracyjnego usłyszeli zaś o planach wdrożenia nowych możliwości rozwoju zawodowego.

 

W zakresie pracy naukowej uniwersytetu, największy nacisk ba być położony na interdyscyplinarność badań.

 

Profesor Andrzej Sokala szeroko omówił kwestię Collegium Medicum w Bydgoszczy, podkreślając elementarne znaczenie bydgoskiego kampusu dla istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego dalszego rozwoju.

 

Profesor Andrzej Sokala był jedynym kandydatem na Rektora UMK w latach 2020-2024. Spośród 199 głosów, 181 było za, 10 przeciw, pięciu elektorów wstrzymało się od głosowania, a trzech oddało glosy nieważne.

 

[fot. Andrzej Romański]

Tagi: ,
Back to Top ↑