UMK

27 grudnia 2012 | Aleksandra Pospieszyńska

0

Nowy ranking i co dalej?

Co i gdzie studiować, z którym uniwersytetem warto podjąć współpracę? Na te pytania ma odpowiedzieć nowy ranking uniwersytetów, na który przetarg ogłosiła Komisja Europejska.

Przyczyną podjęcia działań w sprawie stworzenia nowego rankingu było rosnące niezadowolenie nieanglojęzycznych uczelni w Europie. Jak podaje portal Study in Poland istniejące rankingi wyróżniają i promują uczelnie z USA i Wielkiej Brytanii. Do oceny stosowane są jednowymiarowe wskaźniki, np. renoma w prowadzeniu badań naukowych.

Nowo przygotowywany ranking, o proponowanej nazwie U-Multirank, ma mieć charakter globalny i wielowymiarowy. Pomysłodawcy wnioskują, aby ocena objęła uczelnie nie tylko z Europy i Ameryki, ale również z Azji i Australii.

U-Multirank uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach, według szerszego zakresu wskaźników. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy, np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym.
Dodatkowo ranking ten będzie spełniać kryterium niezależności i będzie prowadzony przez niezależne konsorcjum.

Kryteria zastosowane w ocenie uczelni wyższych mają być jasne i zrozumiałe. Efektem finalnym ma być nie, jak do tej pory, lista rankingowa, a kompendium wiedzy na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w jednostkach naukowych, objętych oceną.

Komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou powiedziała, że ranking ten pomoże młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru kierunku studiów i będzie motywował instytucje do poprawy swoich wyników pod wieloma względami. Będzie on również użytecznym narzędziem dla decydentów politycznych, umożliwiając im lepszą orientację w przygotowaniu skutecznych strategii na rzecz szkolnictwa wyższego na przyszłość.

U-Multirank zainaugurowany zostanie w dniach 30-31 stycznia w Dublinie, w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej. Zgłoszenia uniwersytetów do nowego rankingu przyjmowane będą w pierwszej połowie 2013 r., a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r. W rankingu zostanie uwzględnionych ok. 500 uniwersytetów z całego świata.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zdjęcie: www.sxc.hu

Tagi: ,
Back to Top ↑