UMK

18 grudnia 2012 | Aleksandra Pospieszyńska

0

Stypendia zwolnione z podatków

Idą Święta, a w związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Finansów przygotowały dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych prezent.

7 grudnia 2012 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotychczas wybitni młodzi naukowcy byli zobowiązani do zapłaty podatku od stypendiów przyznanych przez MNiSW. Taka interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przeczy samej idei stypendium, które z założenia jest formą pomocy finansowej dla młodych naukowców.

Na wniosek rady młodych naukowców Ministerstwo wydało regulamin w którym wyraźnie stwierdza, że stypendia dla młodych wybitnych naukowców nie są opodatkowane PIT.

Pierwsza grupa dofinansowania zwolnionego z podatku, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych (m. in. stypendia doktoranckie).
Druga grupa dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności. W przypadku drugiej grupy stypendiów, konieczne jest zatwierdzenie zasad ich przyznawania przez organy ministerialne.

Nie pozostaje nic innego tylko cieszyć się z prezentu. Pełne brzmienie interpretacji dostępne jest na stronie internetowej ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Tagi: ,
Back to Top ↑