News

9 kwietnia 2019 | Angelika Mielniczek

0

Prawo karne a działalność gospodarcza

Wyłudzenia, pranie brudnych pieniędzy, piramidy finansowe i oszustwa z użyciem narzędzi Big Data. To nie zapowiedź filmu sensacyjnego, a wybrane tematy wystąpień w ramach konferencji naukowej „Prawo karne a działalność gospodarcza”. 

10 kwietnia o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK. 

Konferencja skierowana jest głównie do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Jej celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej gospodarczych aspektów związanych z prawem karnym oraz analiza aktualnej polityki karnej. Panele interdyscyplinarne dotyczą prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego oraz przestępczości gospodarczej w służbach mundurowych. Poza czasem poświęconym na wysłuchanie referatów prelegentów przewidziany jest także czas dla uczestników. Mogą oni wziąć aktywny udział w dyskusji, podzielić się uwagami, przemyśleniami, czy zadawać pytania.

O kwestiach poruszanych przez prelegentów mówi wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Prawa Karnego, Patrycja Gierdal.

 

Konferencja potrwa do 13 kwietnia. Wstęp na prelekcje jest bezpłatny.

 

Materiał przygotowali Stanisław Janowski (nagranie) i Michał Kaproń (montaż).

[foto: materiały organizatorów]

 
Back to Top ↑