UMK

21 marca 2019 | Julia Marszewska

0

Zmiany w formule studiów doktoranckich UMK

20 marca w Collegium Humanisticum odbyła się druga debata Narodowego Kongresu Nauki. Dotyczyła ona nowej formy kształcenia doktorantów, którą wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas debaty poruszone zostały tematy struktury, organizacji i zarządzania uczelnią.  Co zmieni się na UMK po wdrożeniu nowej formy kształcenia doktorantów? O stanowisku UMK wobec wprowadzanych zmian mówi prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor uczelni.

 

O zaletach zmiany formuły studiów doktoranckich mówi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

 

Co przyniosą wprowadzone zmiany dla doktorantów? Na to pytanie odpowiada Łukasz Kierznowski, przedstawiciel Krajowej Rady Doktorantów.

 

W szkołach doktorskich kształcić się będzie mniej osób, jednak będą oni mieli zapewnione lepsze warunki rozwoju. Podczas kolejnych debat zostaną poruszone między innymi kwestie społecznej odpowiedzialności nauki oraz realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie.

 

Materiał przygotowała Inga Osmałek oraz Klaudia Miastowska

 

[fot. Andrzej Romański]
Back to Top ↑