UMK

22 marca 2013 | Radio Sfera

0

Doktoranci dostaną więcej

Już nie tylko ksero i papier będzie można kupić za uczelnianą zapomogę finansową.  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK uczestnicy I roku studiów doktoranckich otrzymają od 1 stycznia 2013 r. stypendium w wysokości 1233 zł.

Podwyżka stanowi efekt działań Samorządu Doktorantów UMK, podjętych w październiku i listopadzie ub. r. Wcześniej doktorantom otrzymującym stypendium w kwocie 1100 zł, wypłacono wyrównanie do kwoty 1131 zł za okres od stycznia do września 2012 r. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom studiującym na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Stypendium dla doktorantów na pierwszym roku jest ustalane poprzez minimalną stawkę, jaką zarabia asystent na uniwersytecie. Stypendium doktoranckie nie może być mniejsze niż 60% wynagrodzenia asystenta – wyjaśnia Jakub Korociński, przewodniczący Samorządu Doktorantów UMK.

Stypendium doktoranckie to nie jedyna możliwość finansowania doktorantów. Istnieją jeszcze dwie inne formy zapomogi. Są to stypendia projakościowe, a także stypendia dla najlepszych doktorantów.

W przyszłości Samorząd Doktorantów UMK zamierza zwiększyć liczbę miejsc stypendialnych, przez zmianę wymogów przyznawania stypendiów. Umożliwi to większej liczbie osób składać wnioski o przyznanie zapomogi.

Zdjęcie: sxc.hu

 

Tagi:
Back to Top ↑