UMK

21 marca 2013 | Alicja Kopyczyńska

0

Z UMK do USA

Dwóch naukowców z UMK pojedzie na staż do Stanów Zjednoczonych. W trzeciej edycji „Top 500 Innovators” w gronie 116 uczonych z Polski, którzy wyjadą na staże do ośrodków w USA, znaleźli się prof. Wojciech Kujawski i mgr Wiktor Sroka.

„Top 500 Innovators” to największy rządowy program wspierania innowacyjności w polskiej nauce. W kwietniu na dwumiesięczny staż do najlepszych ośrodków naukowych świata (z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego) wyjedzie 80 naukowców z naszego kraju. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek”.

Mam nadzieję, że po pobycie tam, będę mógł przenieść te doświadczenia, zdobyte podczas stażu i poszukać tych, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, złotych jajek. – mówi prof. Wojciech Kujawski. – Jest sporo patentów, wynalazków, jest sporo dobrych pomysłów. Natomiast nie ma możliwości czy nie ma umiejętności wdrożenia tego do praktyki, do przemysłu – dodaje chemik.

Prof. Wojciech Kujawski o Dolinie Krzemowej i nadziejach związanych z wyjazdem na staż:

Prof. Kujawski pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów, jest również prodziekanem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. W badaniach zajmuje się zastosowaniami technik membranowych, głównie separacją gazów i par (mogącą mieć zastosowanie np. przy wydobyciu gazu łupkowego), a także perwaporacją pozwalającą na rozdzielenie mieszanin ciekłych, których nie da się oddzielić poprzez destylację (pomocną przy produkcji biopaliw).

Drugim uczonym, który wyjedzie na staż jest mgr Wiktor Sroka. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym UMK. Wśród jego zainteresowań naukowych znajduje się znakowanie nowych biomarkerów, które pomogą w diagnostyce raka prostaty. Niestety, nie udało się nam z nim skontaktować.

W czerwcu odbędzie się uzupełniająca rekrutacja do programu tak, aby w 2013 roku łącznie 160 uczonych mogło skorzystać z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.

MNiSW:

„Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych.”

Do końca 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wyjazd pół tysiąca polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych. Dotychczas na staże w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej wyjechało 160 uczonych.

Źrodło: CPiI UMK, MNiSW

 

Tagi:
Back to Top ↑