News

21 marca 2018 | Patryk Przybyłowski

0

Nauki przyrodnicze w natarciu

Po raz ósmy Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemii ugoszczą studentów i doktorantów z całej Polski w ramach Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz Toruńskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych.

Sympozjum kierowane jest głównie do studentów (I i II stopnia) oraz doktorantów nauk przyrodniczych. Główny cel przyświecający konferencji to promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań poprzez wymianę myśli między społecznością studencką oraz umożliwienie dodatkowego poszerzenia wiedzy. Udział w sympozjum daje uczestnikom szansę na poszerzenie swoich zainteresowań i horyzontów myślowych, a młodym badaczom na zdobycie pierwszych doświadczeń na drodze do kariery naukowej.

W tym roku organizatorami są Studenckie Koło Naukowe Biologów, Studenckie Koło Naukowe Geografów, Koło Naukowe Biologii Sądowej „Corpus Delicti” oraz SKN „Kreatorzy Przestrzeni”.

Wydarzenie jest sponsorowane przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Akademię Biologii i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, księgarnię Tak Czytam, księgarnię Uniwersytecką oraz Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Konferencja odbędzie się 24-25 marca 2018 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Nauk o Ziemi. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej.

[materiały prasowe]

Tagi: ,
Back to Top ↑