News

5 lipca 2017 | Patryk Przybyłowski

0

Ostatnie dni rekrutacji na studia

Jeszcze do 10 lipca potrwa rekrutacja na większość kierunków studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na kilka dni przed ostatecznym terminem przypominamy nowości wprowadzone do oferty edukacyjnej w roku akademickim 2017/2018.

UMK uruchamia cztery nowe kierunki:

 • Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki – studia inżynierskie I stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny.
  Wydział oferuje dwie specjalności na tym kierunku: analizę danych i badania operacyjne. Efekty kształcenia obejmują wiedzę i umiejętności matematyczne w zakresie umożliwiającym stosowanie metod matematycznych do rozwiązywania problemów praktycznych o charakterze operacyjnym. Mniej uwagi poświęca się zagadnieniom teoretycznym, większy nacisk kładzie się na zagadnienia aplikacyjne, w szczególności na statystykę matematyczną i modelowanie matematyczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia informatyczne, takie jak na przykład podstawy programowania; istotnym elementem kształcenia na kierunku będą projekty zespołowe.
 • Sport i wellness na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałami: Nauk Pedagogicznych i Nauk o Ziemi – studia I stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny i niestacjonarny.
  Program studiów przewiduje zdobycie przez absolwenta co najmniej trzech z sześciu możliwych kwalifikacji zawodowych: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i SPA, menadżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego lub instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jest to jedyny na polskich uczelniach publicznych kierunek obejmujący zagadnienia sportu i wellness.
 • Chemia kryminalistyczna na Wydziale Chemii we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny.
  Studia łączą wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii. Absolwenci nabędą umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Plan studiów powstał przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej i Urzędem Celnym oraz po konsultacjach ze studentami i absolwentami Wydziału. To pierwsze w Polsce studia II stopnia z zakresu chemii kryminalistycznej.
 • Optometria na Wydziale Lekarskim przy współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, tryb stacjonarny.
  Studia stanowią uzupełnienie studiów I stopnia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii. Absolwent nabędzie umiejętności pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych, współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych wad wzroku i schorzeń okulistycznych. W programie znajdą się także zajęcia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, absolwenci będą więc przygotowani nie tylko do pracy w gabinetach optycznych, ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wśród nowości znalazły się również cztery nowe ścieżki kształcenia: w trybie niestacjonarnym – informatyka (studia inżynierskie na Wydziale Matematyki i Informatyki) oraz komunikacja i psychologia w biznesie (studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania); w języku angielskim – ekonomia (studia II stopnia) i zarządzanie (studia I stopnia).

Wyniki rekrutacji na studia licencjackie i jednolite magisterskie zostaną ogłoszone 13 lipca, a na studia drugiego stopnia 30 sierpnia. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie terminów rekrutacji i egzaminów, oraz wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.

[źródło: Dział Promocji i Informacji UMK]

Tagi:
Back to Top ↑