News

4 listopada 2016 | Anika Jabłońska

0

Stypendia naukowe i sportowe na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika po raz kolejny nagrodzi studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz dorobili się wybitnych osiągnięć sportowych.

W październiku studenci składali wnioski o przyznanie stypendiów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, powołanej przez rektora. Teraz nastąpił czas oczekiwania na decyzję o znalezieniu się w gronie 8% zasłużonych dla uczelni studentów z danych kierunków, którzy odbiorą zasłużone ciężką pracą i talentem gratyfikacje finansowe.

Wiele wątpliwości rozbudzających ciekawość rozwiewa Bartłomiej Rosiak – przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej na Wydziale Prawa i Administracji.

 

 

Starając się o stypendia z tytułu osiągnięć sportowych studenci muszą mieć na swoim koncie odpowiednio wysokie wyniki możliwe do zdobycia w zakresie różnych dyscyplin i o zróżnicowanym zasięgu.

 

 

Więcej informacji dotyczących stypendiów w tym tegoroczne progi punktowe znaleźć można na facebooku Samorządu Studenckiego UMK.

Materiał przygotowała Inga Osmałek.

[fot. Samorząd Studencki UMK]

Tagi: ,
Back to Top ↑