UMK

11 kwietnia 2016 | Radio Sfera

0

Za kurtyną resocjalizacji

Rodzące się konflikty są jednym z najważniejszych wyzwań współczesności, o czym traktowała III Międzynarodowa Konferencja: „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”.

Spotkanie podzielono na dwa dni, z czego pierwszy był przeznaczony na debatę oraz dzielenie się wiedzą praktyczną. Drugiego dnia odbyły się spotkania z autorytetami ze świata nauki oraz przedstawicielami ośrodków. O strukturze trzeciej edycji konferencji mówi jedna z organizatorek, studentka pedagogiki sądowniczo-penitencjarnej, Renata Deka.

Resocjalizacja jest procesem, w którym dana jednostka zostaje poddana modyfikacji osobowościowej, tak by mogła ona uczestniczyć w życiu  społeczności. Konferencja obejmowała trzy zakresy, którymi zajmuje się dziedzina resocjalizacji. O jej wielu aspektach mówi dr hab. Małgorzata Kowalczyk.

Jednym z zaproszonych gości był prof. Arthur Hartmann z Bremy. Jego obecny projekt dotyczy zmniejszenia populacji skazanych, którzy powracają do przestępczości.

 

Na konferencji mogliśmy spotkać przedstawicieli różnych zawodów, których praca bezpośrednio polega na pomocy ludziom. Mogli oni skonfrontować ze sobą odmienne podejścia do tematu od strony praktyki i teorii. Mówi starszy kurator Ewa Sotnik – Pelutis ze Słupska. 

 

Bezpośredni związek teorii z praktyką rodzi efektywny proces nauki w każdej dziedzinie wiedzy. Kurator sądowy Łukasz Stroch z Koszalina podkreśla, że konferencja mogła pokazać studentom codziennie sytuacje w pracy resocjalizacyjnej, a połączenie wiedzy z praktyką podniesie jakość ich działań w przyszłości.

 

Międzynarodowa Konferencja: „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”. odbyła się w dniach 8-9 kwietnia na Collegium Humanisticum.

 

Materiał przygotowała Monika Krawaczyńska.

 

[fot. edu.rsei.umk.pl]

Tagi:
Back to Top ↑