Toruń

27 marca 2015 | Radio Sfera

0

Jak resocjalizować, aby było dobrze?

Lepiej karać surowiej, czy łagodniej? Jak ulepszyć program resocjalizacji? Te pytania były jednymi z wielu , na które odpowiedź można było znaleźć na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”.

Na Collegium Humanisticum miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona resocjalizacji przestępców. Wzięło w niej udział wielu prelegentów z największych uczelni w Polsce oraz prelegenci z zagranicznych instytucji naukowych.

„Trudno w ten sposób powiedzieć o człowieku jako  przypadek beznadziejny. Jeśli ktoś jest niebezpieczny to po prostu podlega karze.” – O tym, czy istnieją przypadki beznadziejne mówi prof. dr hab. Jarosław Utrat-Milecki z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednym z pytań, które w swojej prelekcji podejmował profesor Utrat-Milecki dotyczyło tego, czy sędziowie myślą o karze.

„My diagnozujemy pewną potrzebę wzmocnienia w kształceniu sędziów aspektów wiedzy społecznej, psychologicznej i penologicznej. „

Jedną z osób odpowiedzialnych za organizację konferencji była profesor  Małgorzata Kowalczyk z Katedry Opieki i Profilaktyki Społecznej.

„W tym roku chcieliśmy rozszerzyć te kwestie związane z resocjalizacją i odwołać się do etiologii przestępczości” – o organizacji mówi prof. Małgorzata Kowalczyk.

Konieczność uspołeczniania systemu resocjalizacji omówił prof. dr hab. Wiesław Ambrozik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na przykładzie zdobywania wiedzy wskazuje na potrzebę uwspólnienia resocjalizacji.

Tak jak dzisiaj obserwujemy, że musimy się kształcić, że właściwie kształcenie i nauka prowadzi do jakiegoś celu. To jest jakaś norma uwspólnotowiona„.

Prof. dr hab. Wiesław Ambroziak mówi również o tym, że problemy resocjalizacji to problemy ogółu: „Ja myślę, że dzisiaj właśnie te problemy resocjalizacji – one nie są tylko problemem ludzi tych, którzy popełnili przestępstwo i tych, którzy zostali powołani do pilnowanie tego, żeby oni tego więcej nie zrobili.”

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Nauk Pedagogicznych UMK oraz Studencką Sekcję Resocjalizacji. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz Policji.

Materiał: Piotr Paszelke

Zdjęcie: materiały nadesłane

Tagi:
Back to Top ↑