UMK

24 marca 2015 | Ewa Augustyniak

0

Za kurtyną resocjalizacji

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji po raz drugi organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pod hasłem Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność. Spotkania odbędą się 27 marca.


Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się wokół problematyki etiologii przestępczości, form prewencji i profilaktyki społecznej, działań readaptacyjnych, probacyjnych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowiskach przestępczych.

W konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk akademickich (kryminolodzy, pedagodzy resocjalizacyjni, psychologowie, karniści) oraz praktycy (sędziowie, kuratorzy, pracownicy służby więziennej i zakładów poprawczych, policji, organizacji pozarządowych).  Wśród uczestników konferencji pojawią się między innymi reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, Policji, placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, przedstawiciele zagranicznych służb probacyjnych oraz kuratorzy sądowi.

Konferencję poprzedzi debata na temat kierunków polityki penitencjarnej, formy oddziaływań (post)penitencjarnych
i modernizacji systemu penitencjarnego. Debata odbędzie się 26 marca, natomiast konferencja 27 marca.

Obszary tematyczne konferencji:
1. Nowe kierunki polityki kryminalnej;
2. Polityka karna RP na tle innych państw;
3. Etiologia przestępczości;
4. Współczesna polityka penitencjarna;
5. Formy oddziaływań (post)penitencjarnych;
6. Możliwość i kształt modernizacji systemu penitencjarnego;
7. (Bez)sens resocjalizacji penitencjarnej i oddziaływań wychowawczych w zakładach karnych;
8. Specyfika wychowawcza MOW, MOS, zakładów poprawczych;
9. Rola grup dyspozycyjnych (policji, straży miejskiej, służby więziennej) w procesie prewencji i resocjalizacji;
10. Nowoczesne formy prewencji i profilaktyki społecznej (streetworking, partyworking, networking);
11. Systemy resocjalizacyjne w Europie i na świecie;
12. Metody oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych w środowisku otwartym i zamkniętym;
13. Prawne konteksty funkcjonowania kurateli sądowej;
14. Społeczny wymiar kurateli sądowej;
15. Teoretyczne i normatywne podstawy probacji;
16. Aksjologia resocjalizacji i etyka ratownictwa społecznego;
17. Znaczenie religii w procesie resocjalizacji;
18. Prawny i instytucjonalny wymiar resocjalizacji;
19. Diagnoza i terapia w resocjalizacji;
20. Efektywność i optymalizacja programów profilaktycznych i oddziaływań resocjalizacyjnych;
21. Etiologia demoralizacji i niedostosowania społecznego;
22. Problematyka uzależnień i przemocy w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i prawnym;
23. Formy wsparcia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem;
24. Przykłady dobrych praktyk w pracy wychowawczo – resocjalizacyjnej;

Szczegóły konferencji znajdziesz tu.

 

Materiały nadesłane

 

Tagi: ,
Back to Top ↑