Patronat

7 marca 2015 | Ewa Augustyniak

0

Lokalny Konkurs Krasomówczy

ELSA Toruń zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Lokalnym Konkursie Krasomówczym – corocznym, prestiżowym projekcie, cieszącym się ogromną popularnością wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK. Ideą konkursu jest podnoszenie umiejętności oratorskich, które młodym prawnikom są niezbędne. Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Konkurs polegać będzie na wystąpieniach uczestników w rolach obrońcy i oskarżyciela, którzy będą dla siebie przeciwnikami procesowymi. Podstawy wystąpień uczestników stanowić będą kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego, przygotowane na podstawie spraw sądowych, wylosowane przed konkursem.
Koordynatorzy zadbali też o przygotowanie uczestników, organizując warsztat krasomówczo-aktorski, który przeprowadził mgr Marcin Drewek z Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Lokalny Konkurs Krasomówczy odbędzie się 16 marca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali 204 w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Uczestnicy walczą o atrakcyjne nagrody rzeczowe, które ufundowały między innymi Okręgowa Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Samorząd Studencki WPiA i Dziekan WPiA.

 

Materiały nadesłane

Tagi:
Back to Top ↑