News

1 października 2014 | Marta Łazarska

0

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

70 lat UMK. W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu świętowano rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2014/2015, w którym UMK będzie obchodziło swoje 70 urodziny. Z tej okazji zaproszono wielu wyjątkowych  gości, przyznano nagrody i wyróżnienia.

Władze uczelni do nowej auli przyjechały z małym opóźnieniem nowym składem tramwajowym, zakupionym przez miasto. – Motorniczy nie opanował jeszcze jazdy nowym składem tramwajowym i w związku z tym zamiast poruszać się z prędkością 50 km na godzinę, przebyliśmy ten odcinek z prędkością 5 km na godzinę – tłumaczył spóźnienie rektor Tretyn.

Po odśpiewaniu hymnu oficjalną część uroczystości rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Przywitał on zgromadzonych gości, pracowników i studentów UMK.

Rektor przyjął ślubowanie nowych studentów, których reprezentację stanowiły osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały na swoich wydziałach najlepsze wyniki.

Do ślubowania przystąpili również najlepsi uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

Nagroda „Convallaria Copernicana”

Ważnym punktem uroczystości było przyznanie szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Convallaria Copernicana” dla prof. Andrzeja Jamiołkowskiego. – W uzasadnieniu Senat podkreślił ogromne wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład prof. Andrzeja Jamiołkowskiego w budowę oraz umacnianie pozycji UMK w Toruniu – mówił Rektor podczas prezentacji sylwetki prof. Jamiołkowskiego.

Jest czymś niezwykłym. (…) Jest związane z uniwersytetem jako instytucją, w której ja osobiście przez dziesiątki, dziesiątki lat działałem. No i jeśli to zostało dostrzeżone przez inne osoby, to to ma dla mnie szczególną wartość – powiedział o wyróżnieniu prof. Jamiołkowski.

Inauguracja nowego roku akademickiego jest doskonałą okazją, żeby wręczyć nagrody rektora pracownikom uniwersytetu, których praca w minionym roku akademickim wyróżniła się na tle uniwersytetu.

Władze nie zapomniały również o studentach. Za swoje wyjątkowe osiągnięcia zostali nagrodzeni: najlepszy absolwent, najlepszy student, najlepszy student sportowiec oraz najlepszy studencki zespół naukowy.

Na uroczystości przybył były Prorektor UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji prof. Włodzisław Duch, pełniący obecnie funkcję wideministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – W tym roku akademickim wchodzi już w życie nowe prawo o szkolnictwie wyższym i w ramach tego jest szereg nowych rozwiązań – mówił w swoim przemówieniu prof. Duch.

„Kadra akademicka wprowadza nowe programy nauczania i włącza praktyków w proces kształcenia studentów, aby zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy „prof. Włodzisław Duch.

Bardzo się cieszę z podjętej decyzji Senatu, żeby chociaż jeden kierunek był w języku angielskim. Umiędzynarodowienie jest niezwykle ważną częścią tego co chcielibyśmy osiągnąć – prof. Włodzisław Duch. Odczytał on również list od minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej skierowany do społeczności UMK.

Nie zabrakło również Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, który przedstawił plan poszerzenia współpracy miasta z uniwersytetem. – Przedłożyłem Radzie Miasta Torunia projekty uchwał, które umożliwią uruchomienie stypendiów miejskich (…), a także możliwość pozyskania mieszkań dla tych, którzy kończą studia.

Koniec uroczystości zwieńczył wykład inauguracyjny pt: „Czy Uniwersytet powinien być innowacyjny?”, który poprowadził dr hab. Maciej Wojtkowski prof. UMK.

W nowym roku akademickim czekają nas zmiany. Senat UMK przywrócił zimową przerwę międzysemestralną. Szczegółowy plan organizacji roku akademickiego 2014/2015 można znaleźć tu.

Relację przygotowali: Marta Łazarska, Monika Majko, Stasiek Janowski i Piotr Paszelke.

Zdjęcie: Andrzej Romański (CPiI UMK)

 

Tagi: ,
Back to Top ↑