News

28 maja 2014 | Aleksandra Penszyńska

0

Geografowie z UMK najlepsi w województwie [Aktualizacja]

27. maja Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko–Pomorskiego na opracowanie aplikacji Internetowy Atlas Województwa Kujawsko–Pomorskiego, która służyć ma dostarczaniu informacji o przestrzeni naszego województwa.

Ten atlas, to wielki sukces Wydziału Nauk o Ziemi i jego pracowników (…) na wykonanie tego atlasu ogłoszony został przetarg i po prostu nasi pracownicy okazali się najlepsi – mówi Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy UMK.

Powstanie (…) dzieło, które będzie służyć całemu społeczeństwu, całemu regionowi i my mamy zamiar to opracować w postaci takiej monografii, ujmującej różne elementy przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego – mówi dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Głównym celem projektu jest dostarczenie społeczeństwu i władzom, reprezentującym administrację rządową i samorządową, kompetentnego narzędzia wspomagającego bieżące zarządzanie i strategiczne prognozowanie w skali lokalnej oraz regionalnej, poprzez przygotowanie kompozycji mapowych i umieszczenie ich na serwerze z określonego zakresu tematycznego.

Pierwszy etap, na który składa się opracowanie dziewięćdziesiąt kilka kompozycji mapowych (…) ma być opracowany w tym roku zgodnie z zapisem w treści umowy i drugi etap obejmujący trzydzieści kilka kompozycji mapowych za zostać opracowany do maja – kontynuuje dziekan Wysota.

Początki pomysłu na stworzenie tak kompleksowego opracowania sięgają jeszcze lat 1980. – Kiedy zacząłem pracę w 1982 r. w Instytucie Geografii (…) pomyślałem sobie, że stworzę taką bazę dla naszych trzech byłych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego – mówi dr hab. Zenon Kozieł, kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii – jeden z pomysłodawców i redaktor naczelny opracowania.

Toruńscy geografowie już w połowie lat dziewięćdziesiątych podjęli próbę opracowania atlasu: – W 1996 r. (…) został złożony wniosek o grant (…) jednak na dobrych chęciach się skończyło – kontynuuje dr hab. Kozieł.

W historii Instytutu Geografii, a obecnie Wydziału Nauk o Ziemi nie było jeszcze przedsięwzięcia na taką skalę. Jest to unikalne opracowanie, w realizację którego będzie zaangażowanych ponad 50 osób.

Projekt jest tak pomyślany, że pracują w nim dwa zespoły: jeden, składający się z pracowników UMK, naszego wydziału (…) i druga grupa, to jest zespół informatyczno-programistyczny – mówi prof. Wysota.

Atlas ukaże się w wersji elektronicznej, gisowej, a nie albumowej. Dlaczego? Oprócz ściśle dopasowanego budżetu istotnym ograniczeniem jest czas. – Chęci być może by się znalazły, natomiast czas determinuje. De facto mamy rok na to wszystko – cały temat powinien być zamknięty – mówi dr hab. Kozieł.

Całe opracowanie będzie wzorowane, jeśli chodzi o layout i interfejs, na istniejących już atlasach elektronicznych np. dla Szwajcarii czy Niemiec. Autorzy przewidują natomiast stworzenie również aplikacji na urządzenia mobilne – tablety i smartfony.

Opracowanie Atlasu będzie wykonane przez Wydział Nauk o Ziemi do 31. maja 2015 roku. Budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie to prawie 2,5 mln złotych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ICT, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Materiał: Aleksandra Penszyńska i Aleksandra Pospieszyńska

zdjęcie: Andrzej Romański [CPiI UMK]

Tagi: ,
Back to Top ↑