News

4 kwietnia 2014 | Radio Sfera

0

Rada ds. Innowacji i Wdrożeń już działa

Wspieranie, inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych – to podstawowe zadania Rady ds. Innowacji i Wdrożeń powołanej 1 kwietnia przez prof. Andrzeja Tretyna, rektora UMK. Przewodniczącym rady został dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK.

W skład rady wejdą eksperci z naszej uczelni.  Spośród jej członków aż pięciu to absolwenci programu „TOP 500 Innovators” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program ten oparty jest o staże w renomowanych ośrodkach naukowych służące m.in.  zarządzaniu badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Przewodniczącym Rady został dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK z Wydziału Chemii.

Na chwilę obecną znane są jedynie ogólne wytyczne dotyczące tego jak rada ma działać. Priorytety działań mają pojawić się najpóźniej do czerwca.

Z dr. hab. Wojciechem Kujawskim, prof. UMK, rozmawiała Katarzyna Dyś.

Zdjęcie: sxc.hu

Tagi:
Back to Top ↑